Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü