Staj Seferbirliği 2021 ile ilgili bilinmesi/yapılması gerekenler

Staj Seferbirliği 2021 projesi kapsamında 3 Mayıs haftası itibariyle öğrencilerimiz teklif almaya başladılar. Teklif iletimleri 2021 yılı boyunca da devam edecektir. Hem öğrencilerimiz hem idari birimlerimizce yapılmas gerekenleri duyurumuzda paylaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Staj Seferbirliği 2021 projesi kapsamında; öğrenci başvurularının değerleme süreci tamamlanmış ve 1.354 öğrencimizin de aralarında bulunduğu yaklaşık 136 bin öğrenciden oluşan stajyer havuzu 27.04.2021 tarihinde işverenlerin erişimine açılmıştır.

3 Mayıs Haftası itibariyle de öğrencilerimiz teklifler almaya başlamıştır.

Aday havuzu 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar işverenlerin erişimine açık olacak ve öğrenciler bu tarihe kadar staj teklifi almaya devam edecektir.

 

Öğrencilerimizin dikkatine

Staja kabul alan öğrencilerimize öncelikle başarılar dileriz.

Daha verimli bir staj deneyimi için, stajınızda dikkat etmeniz gerekenleri sizler için bu rehber dokümanda bir araya getirdik. Faydalı olmasını dileriz.

Merak ettikleriniz ile ilgili detaylar ise aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

Kabul alan öğrencimiz ne yapmalı?

1. Staj kabulü alan öğrencimiz, bu kabule ilişkin sistemden alacağı belgeyi, bağlı olduğu okuluna, staja başlamadan en az bir hafta önce bildirmekle yükümlüdür.

Kabul alan ancak kabul evrakını sistemde bulamayan öğrencimizin, ilgili staj yeri ile iletişime geçerek belgesini talep/temin etmesi gerekmektedir.

(Firma tarafından okulumuza direk posta/e-posta yolu ile iletilen belgelerin ilgili birime ulaşması zaman alabilmekte-gecikmeye sebep olabilmektedir.)

2. Öğrencimiz ayrıca stajı başladığı ilk gün, kurumundan işe başladığına dair bir belgeyi temin edip okuluna ulaştırmalıdır.

3. Aynı şekilde stajını tamamlayan öğrencimizin stajının bittiği günü okuluna aynı gün bildirmesi ve iş yerinden verilmesi halinde staj tamamlandı belgesini (bir fotoğrafını e-posta ile) okuluna iletmesi gerekmektedir.

Sigorta girişini staja başlama tarihinden önce yapılması gerektiğinden, staja başlayamama ya da başladığında ara verme vb. durumunda olan öğrencilerimiz, bu durumlarını gecikmeden okullarının ilgili birimlerine bildirmelidirler.

Aksi durumlarda oluşabilecek resmi cezalardan, ilgili birim yanı sıra  öğrencilerimizin de mesul tutulması söz konusu olabilecektir.

 

Bu staj, zorunlu staj yerine de sayılıyor mu?

o   Staj Seferbirliği projesi her şeyden önce bir gönüllü staj projesidir.

o   Üniversitemiz staj sigortanızı ödeyerek bu projeye ayrıca maddi açından da destek olmaktadır.

o   Ancak eğer bölümünüzde/programınızda staj zorunluluğu var ise ve bu proje kapsamında yerine getireceğiniz stajınız da hem gün sayısı hem de yer-içerik açısından zorunlu stajınızı da kapsıyor ise, bu durumda önceden bölüm/programınız staj koordinatör hocası görüşmeniz halinde, yapacağınız stajın zorunlu staj kapsamında da dikkate alınmasını talep etmeniz mümkündür.

o   Bu durumda yine stajını tamamlayan öğrencinin stajını tamamladığına dair evrakı okuluna ve staj koordinatörü hocasına teslim etmesi bireysel sorumluluğudur.

 

İdari birimlerimizin dikkatine

·         Staj Seferbirliği projesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonu ile yürütülen ve Rektörlüğümüzün de desteklediği bir gönüllü staj programıdır.

·         Bu program kapsamında yürütülecek stajların sigorta işlemleri ve prim ödemeleri, zorunlu stajlarda olduğu gibi okulumuz ilgili birimleri üzerinden yürütülecektir.

·         Yapılan stajlar başta gönüllü staj kapsamında düşünülecek, ancak öğrencimiz akademik alanda görevli staj koordinatörü hocasından onay alırsa zorunlu stajı kapsamında da değerlendirilebilecektir.

·         Proje 2021 yılı boyunca sürecek olup, stajlara kabul alan öğrencilerimiz için, birimlerin kendi ilan ettikleri staj tarihlerinden bağımsız olarak yıl boyunca staj işlemleri yürütülecektir.

·         Bu staj program bir pandemi projesidir. Öğrencilerimize teklifte bulunan kurumlar ve kabul alan öğrencilerimiz, bulundukları mekana ve ilgili zamana ait yayınlanmış kısıtlayıcı Pandemi kurallarına tabidir ve bu kuralların izin verdiği ölçüde teklif alacak ve kabul edeceklerdir. Bunun dışında ülkemizde ve bölgemizde kısıtlamalar ne aşamada olursa olsun, okulumuzca kabul alan öğrencilere bir engel çıkarılması söz konusu olmayacaktır.

·         Bu projenin sağlamak istediği faydanın bilincinde olarak öğrencilerimizi vazgeçiren değil destekleyen taraf olduğumuz unutulmamalıdır.

·         Staja kabul alan öğrencinin sigorta girişinin yapılması için, sadece iş yerinden gelecek kabul evrakı yeterli olmakta birlikte, bunun dışında öğrencimizden aşağıdaki istisna için evrak istenebilecektir.

·         Öğrencimizin staja başlama öncesi staja kabul evrakını okuluna bildirmesi dışında, stajı başladığında ve bitiğinde kendisinden başlama-bitiş evrakı talep etmek, takibini yapmak ilgili birimin sorumluluğundadır. İlgili birimler isterse, daha önceki olumsuz deneyimlerden yola çıkarak öğrencisine, “sigorta girişi ile ilgili değişiklikleri zamanında bildirmesi, aksi durumda oluşabilecek cezaların öğrenciye rücu ettirilebileceğine” dair hazırda evrakları var ise bunları doldurmasını-imzalamasını, imzalanan evrakın da tamamen dijital kanallar (e-posta vb.) üzerinden iletilmesini talep edebilir.

·         Her idari birim, bu proje kapsamından yararlanacak olan öğrencilerinin bilgilerini ayrıca birimimiz sayfasında da yayınlanan listeden kontrol edebilir, staj kabulü alan ve alması muhtemel diğer öğrencilerin takibini yapabilirler.

·         Bunun dışında yaşanabilecek istisnai durumlar için Kariyer Merkezimizle her zaman iletişime geçilebileceği de unutulmamalıdır.

Ekler

ÇOMÜ, ÖMİK, Staj yapacak öğrencilere tavsiyeler.pdf
Staj Seferbirliği 2021 kapsamında başvurusu onaylanan öğrencilerimiz.pdf
Staj Seferbirliği 2021 kapsamında başvurusu onaylanan öğrencilerimiz.xlsx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)