Ulusal Staj Programı teklifleri iletilmeye başlandı. (Sık Sorulan Sorular için tıklayınız)

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. 

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Programa başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Ulusal Staj programı kapsamında işverenler üzerinden öğrencilere staj teklifleri gönderilmeye başlanmıştır.

 • Bu teklifler 2022 yılı boyunca, işverenlerin uygun gördükleri tarih aralıkları için iletilmeye devam edecektir.
 • Bu staj istihdam projesi kapsamında -staj garantisi olmasa da- yetkinliklerine göre başvuru yapmış olan her öğrencinin en az bir kere staj yapması/staj teklifi alması öngörülmektedir.
 • Staj teklifi alan ve onaylayan öğrencimizin, sigorta işlemlerinin yürütülebilmesi için belgelerini, okumuş olduğu akademik birimine iletmesi ve ilgilileri bilgilendirmesi gerekmektedir.
  • Staj sigorta işlemleri akademik birimlerimizin kendi içinde yürütülmektedir.
  • Eğitim alınan bölümün/programın zorunlu staj şartı olmasa bile, USP'den gelen staj teklifi gönüllü staj kapsamında değerlendirilecek olup, buna karşılık sigorta işlemlerinin Üniversitemizce yapılması rektörlük kararıyla gerçekleştirilecektir.  
 • Staj teklifi alan öğrencimiz, bu stajının zorunlu staj kapsamında değerlendirilmesini arzu ediyor ise, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.
  • Staj teklifi yapılan kurum-pozisyon, zorunlu staj açısından bölümünce/programınca uygun görülen/kabul edilen bir yer olmalıdır.
  • Staj süresi, bölümün/programın belirlediği süreyi kapsamalıdır. (20-30 iş günü) USP kapsamında iletilen teklifler genellikle 20 iş günü olmakla birlikte, öğrencimizin teklifi yapan kurum ile görüşmesi halinde süre 30 iş gününe uzatılabilmektedir.)
  • USP stajının zorunlu staj kapsamında değerlendirilebilmesi için, staj başlama-bitiş sürelerinin, bölüm/programın ilan ettiği sürelerde olması aranmamaktadır.
  • Stajın, zorunlu staj kapsamında kabul edilebilmesi için, öğrencinin, bölüm-programının staj koordinatörü ile iletişime geçmesi-onay alması gerekmektedir, zorunlu staj ile ilgili diğer tüm prosedürleri izlemesi, belge-form doldurması ve bölüm/programının staj sınavına girmesi gerekmektedir.

 

Ulusal Staj Programı kapsamındaki diğer tüm sorularınız için Sık Sorulan Sorular dokümanını inceleyebilirsiniz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)