Ulusal Staj Programı (USP) 2023 hakkında

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) 2023 başvuru süreci devam etmektedir. Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2023

# Staj Programı ile ilgili belgeler ekte, Sık Sorulan Sorular ise bu bilgilendirme notunun alt kısmında yer almaktadır.

 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi koordinasyonunda 2019 yılından itibaren uygulanan Staj Seferberliği / Staj Seferbirliği programı, 2023 yılında Ulusal Staj Programı adıyla gençlere kamu ve özel sektörde liyakat esasıyla staj fırsatları sunmaya devam etmektedir.

Programa başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlendirilmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Programa başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaktadır https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami 

2023 yılında özellikle kamuda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için tek seçenek olan programa Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2023 (# Başvurular 2 gün daha -20 Ocak tarihine kadar- uzaltılmıştır,)

Program kapsamında gençlerimiz, ülkemiz bakanlıkları başta olmak üzere alanlarında hizmet veren önemli kamu kurumlarının merkezinde veya yereldeki birimlerinde staj deneyimi yaşama şansı bulmaktadırlar.

Program kapsamında ayrıca stajyer öğrencilere devletimiz desteği ile bir ücret ödemesi de yapılmaktadır.

2023 yılında ödenecek bu ürcetin asgari ücret düzeyinde olacağı bildirilmiştir.

Program ile ilgili merak ettiklerinizi ulusalstajprogrami@cbiko.gov.tr adresinden sorabilirsiniz.

 

Ulusal Staj Programı ile ilgili Sık sorulan Sorular

 • 2023 yılı boyunca özellikle kamu kurumlarında staj yapmayı arzu eden tüm öğrecilerimiz bu programa başvuru yapmalıdır. Kamu kurumları staj işlemlerini 2019 yılından itibaren artık sadece bu platform üzerinden yürütmektedirler.
 • 2023 yılı için son başvuru tarihi 18 Ocak 2023'tür.
 • Başvuru sayfası

 

Öğrencilerimizin ve staj süreçlerini yürütmekle görevli idari/akademik personelimizin dikkatine:

Kimler başvurabilir

 • Ulusal staj programına,
  • Önlisans 1. sınıf ve (öğrenciliği 2023 yazında da devam eden) 2.sınıflar ile
  • Lisans 2, 3 ve (öğrenciliği 2023 yazında da devam eden) 4. sınıf öğrencileri başvurabilmektedir.
 • 1.Sınıfta da zorunlu stajı bulunan ya da "yerinde eğitim uygulaması" kapsamında ara dönem ve yaz dönemlerinde sahada olması gereken öğrencilerimiz, Ulusal Staj Programı 2023 Yönergesinde "Staj Başvurusu İstisnai Durumları" başlıklı 8 maddeye istinaden, bu programa dışında da ilgili çalışma alanlarına başvuru yapabilirler. Bu bölümlerin öğrencileri, Ulusal Staj Programının getirmiş olduğu standartların dışında istisna olarak kamu kurumlarına elden ya da ilgili kurumların belirlediği şekilde başvurularını ilgili kuruma yapabilirler.

Gönüllü/Zorunlu staj, tekrarlı stajlar ve sigorta ödemeleri konusu

 • Ulusal Staj Programı kapsamında yapılan/yapılacak stajlar, sigortası üniversitemiz tarafından ödenmesi taahhüt edilen gönüllü stajlar kapsamındadır. Bu sebeple bölümlerinde/programlarında staj zorunluluğu olmasa bile bu program, ülkemizin alanında ileri gelen kurumlarında staj deneyimi yaşamak isteyen tüm öğrencilerimiz için önemli bir fırsattır. Bu amaçla başvurmaları ve başvurmaya teşvik edilmeleri tavsiye edilir.
 • Diğer yandan Ulusal Staj Programı kapsamında yapılan stajlar, bölüm/program zorunlu stajı kapsamında da dikkate alınabilir, değerlendirilebilir. Stajını bu kapsamda değerlendirilmesini talep eden öğrencilerimiz, hem staj yeri hem de staj süresi bakımından uygunluğunu, ilgili bölüm/programın staj koordinatörüne onaylatmak, zorunlu stajlar ile ilgili süreçte istenilen ek evrakları mümkün olduğunca doldurmak zorundadır. 
 • Öğrencimiz eğer gönüllü staj kapsamında bu program üzerinden staja kabul aldı ise, sadece eğitim aldığı okulunun idari birimlerini süreçten haberdar etmesi yeterlidir. İlgili bölümün staj koordinatörü olan akademik personelinin sürece dahil olması bu durumda mecburi değildir.
 • Zorunlu stajını yaptığı halde bu program üzerinden de teklif alan öğrencilerimiz, arzu eder iseler aldıkları teklif adedince stajlarını gönüllü staj kapsamında yapabilirler. Gerçekleştirilen her bir stajın okulumuza bir ek maliyeti olmakla birlikte, öğrencilerimize katkıları göz önüne alınarak mümkün olduğunca desteklenmeleri tavsiye edilmektedir. Akademik birim yönetimleri 2023 bütçelerini dikkate alarak, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bu konuda sayısal bir sınırlama getirme hakkına sahiptirler.
 • Ulusal Staj Programı kapsamında kurumlarca öğrencilere iletilecek staj teklifleri, zaman açısından yaz dönemi (3 aylık süre) içerisinde farklı tarihlere yayılarak iletilebilmekte, ayrıca süre açısından da teklifler 15-20-30 iş günü üzerinden iletilebilmektedir.
  • Staj sigorta ödemelerinin yapılabilmesi için, Ulusal Staj Programı kapsamında gelen tekliflerin okulumuzca ilan edilen zorunlu staj tarihlerine uyması gerekmemektedir. Staj tarihlerinin farklı zamanlarda öğrencilerimize iletilmesi halinde de okulumuz idari birimlerince sigorta ödemeleri yapılması gerekmektedir. (Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, akademik birimlerimizin web sayfalarında Ulusal Staj Programı kapsamında yapılacak işlemler ve işlem süreleri ile ilgili bir duyuru yapılması tavsiye olunur.)
  • Öğrencilerimiz, eğitim öğretim dönemlerine karşılık gelmeyen tarihler içerisinde almış oldukları staj tekliflerini değerlendirebilirler.
  • Staj süresi olarak gönüllü staj kapsamında yapılacak stajların 15-20-30 iş günü olması kurumumuz açısından bir farklılık içermemekle birlikte, stajını zorunlu staj kapsamında gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz için bu süreler ilgili bölüm/programın belirlemiş olduğu staj süresine uyumluluğu açısından önemlidir. Ancak bu konuda teklif ileten kurumların zorunlu olmasalar bile esneklik sağlamaları mümkün olabilmektedir. Örneğin 30 gün zorunlu stajı bulunan bir öğrencimize, 20 iş günü staj teklifi ileten bir kurum, öğrencimizin, staja başlamadan önce teklif süresi ile ilgili revize istemesi halinde, 20 iş günü olan teklifini 30 iş günü olarak güncelleyebilmektedir. 

Staj başvuru, teklif alma, idari birimleri bilgilendirme, sigorta ödemeleri ve öğrencilerimizin yükümlülükleri

 • 2023 yılı için Ulusal Staj Programı başvuruları 18 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecektir.
 • Başvurulan, sonraki 10 gün içerisinde önce üniversitemiz birimlerince incelenecek ve bildirilen belgeler kontrol edilerek onaylanacak, ardından ülke genelindeki kontrol Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde yapılacaktır.
 • Tüm kontrollerin ardından başvuru havuzu işverenlere açılacak ve staj teklifleri gönderilmeye başlanabilecektir.
 • Teklifler 2023 Mart ayında da gelebileceği gibi, yaz dönemi bitişine kadar öğrencilerimiz teklif almaya devam edebilirler.
 • Başvurular, kurum teklifleri, öğrenci yanıtları ve onay sonrası oluşacak tüm resmi evraklar Kariyer Kapısı üzerinden takip edilecektir.
 • Gelen tekliflere öğrencilerimiz tarafından olumlu yanıt verilmesi halinde, teklif ileten kurum nihai bir onay vermekte, bunun üzerine sistem üzerinden staj yapacak öğrenci staj yeri, süresi ve sigorta giriş işlemleri için gerekli olabilecek bilgileri içeren bir doküman üretilmiş olacaktır.  
 • Bu süreçte aldığı teklifleri takip etmek, yanıtlamak, nihai onaydan sonra staj başlamadan önce en az 3 iş günü öncesinde sistemde oluşan bu resmi evrakları eğitim aldığı okulunun idari birimine bildirmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
  • Zamanında yapılmayan bildirimler ve bu sebeple oluşabilecek hak mahrumiyetlerinden okulumuz sorumlu tutulamayacaktır.
  • İlgili akademik birimlerimiz, daha verimli bir işleyiş için belirledikleri kısıtları kendi web sayfalarında ilan edebileceklerdir.
 • Öğrencilerimizin staja başladıktan sonra, staj yerlerine hiç gitmemeleri, stajlarını yarıda bırakmaları, hastalık veya iş kazası vb. gerekçeler ile staja devam edememeleri halinde, tıpkı zorunlu stajlarda olduğu gibi tüm bu gelişmelerden okulumuz idari birimlerini bilgilendirmeleri zorunludur.

 

Ekler

USP 2023 Başvuru Adımları.pdf
USP 2023 Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)