Değer Tespit Uygulaması
  1. Aşağıdaki listeden bakarak, buradaki değerler arasından bakarak (eğer eksik görürseniz diğerlerini de siz ekleyebilirsiniz) önce sizin için anlam ifade eden değerleri bir kenara yazınız.
  2. Ardından bunlar arasından sizin için daha önemli olan 10 tanesini seçiniz.
  3. Sonra 10'dan 5'e düşürüp, 5'e inerken seçtiklerinizin ve geride bıraktıklarınızın sizin için anlamını düşünün.
  4. İlk 5 arasından ilk-olmazsa olmaz 3'ü seçin. İlk 3'e inerken esas 3'ün nasıl belirlendiğini, ilk 3 için seçtiklerinizin sizin hayatınıza nasıl ışık tutacağını, aldığınız kararlarda nasıl yer alacağını düşünmelisiniz.

 

A
Açık fikirlilik Açık sözlülük Açıklık Adalet Adanmışlık
Adapte olabilirlik Affedicilik Ahenk Ahlak (etik) Aidiyet
Aile Akıcılık Akılda kalıcılık Akıllılık Aklıselimlik
Aktiflik Alçakgönüllülük Anlamlılık Anlaşılırlık Anlatım becerisi
Anlayış Arılık-sadelik Arkadaşlık Arzu etmek Asalet
Aşk Ateşli Aydınlatıcı Azim Azizlik
B
Bağımsızlık Bağışlayıcılık Bağlantı Bağlılık Barış
Basitlik Başarı, başarmak Başkalarını düşünme Beceri, Beceriklilik Beğenilen olmak
Beklenti Benzersizlik Beraberlik Bereket Berraklık
Bilgelik Bilgi Bilgi verici Bilinç Bilirkişilik
Birlik Birliktelik Bolluk Buluş Bütünlük
Büyüme        
C
Cana yakınlık Canlılık Cazibe Cesaret, Cesur olmak Ciddiyet
Cinsellik Coşku, Coşkunluk Cömertlik Cüretkarlık Çalışkanlık
Çekicilik Çeşitlilik Çeviklik Çevrecilik Çözümcülük
D
Dakiklik Dayanıklılık Dayanışma Değer Demokratik
Deneyim Deneyüstülük Denge, Dengelilik Derinlik Destek
Dışa dönüklük Diğerlerine Saygı Dikkatlilik Dinamizm Dinç
Dindarlık Dinginlik Dinleme Dinlenme Dirilik
Disiplin Doğallık Doğruluk Dostluk Durgunluk
Duyarlılık Duygusal Duygusallık Dürüstlük Düşüncelilik
Düzen, Düzenlilik        
E-F
Edep Egemenlik Eğitim Eğlence El çabukluğu
Edep Egemenlik Eğitim Eğlence El çabukluğu
Empati En iyi olmak Enerji, Enerjik Entellektüel durum Erdem, Erdemli olmak
Esneklik Espritüellik Estetik Eşitlik Etki, Etki(lemek), Etkileyicilik
Etkinlik Evet-fikirli Eylem odaklı Farkındalık Farklılık
Farklılık yaratmak Faydalı Fedakarlık Fırsat Finansal Bağımsızlık
G
Gayret Geleneksellik Gelişme Genç, gençlik Gerçeği arayan
Gerçekçilik Gevşeme Gizlilik Gönüllülük Gözüpeklik
Güç Güncellik Güven Güvenlik Güvence
Güvenilebilirlik, Güvenilirlik Güzellik      
H
Hakikat Hakikilik Hakimiyet Hassasiyet Haşmet
Hayal gücü Hayırlı Hayırsever, Hayırseverlik Haysiyet Hazır bulunma
Hazırlıklı olma Hevesli, çoşkulu, istekli Heybet Heyecan Hırs
Hız Hikmet Hizmet Hoş görünüşlü Hoşgörü
Hoşlanma Hoşluk Hoşnutluk Huşu Huzur
Huzur, huzurlu Hüner Hürmet    
İ
İcraat İç ahenk İçe dönüklük İçtenlik İffet
İhtiyat İlham İnanç İnandırıcılık İncelik
İrade İstek, İsteklilik İstikrar İş İşbirliği
İtaat İtibar İyi İyilik, İyiliksever İyimserlik
K-L
Kabiliyet Kabul Kahramanlık Kalıcı, sürekli Kalite odaklılık
Kalp Kanaatkarlık Kararlılık Katkı Kazan / Kazan
Kazanma Kendine Güven Kendini gerçekleştirme Kesinlik Keşif, araştırma
Kısıtlama, sınırlama Kibarlık Kişisel gelişim Konfor Konsantrasyon
Kontrol Korkusuzluk Kullanışlılık Kurtuluş Kusursuzluk
Kutsallık Liderlik Lütuf    
M-N
Macera, Maceracılık Maharet Mahremiyet Makul Maneviyat
Mantık, Mantıklı Marifet Memnuniyet Menfaat Merak
Merak etmek Marifet Memnuniyet Menfaat Merak, Meraklılık
Merhamet Metanet Meydan okuma Minnet, Minnettarlık Miras
Misafirperverlik Mizah Moda Motivasyon Mutlu, Mutluluk
Mükemmellik Mülkiyet Müsaitlik Müthiş Namusluluk
Neden Neşe, Neşelilik Nezaket    
O-Ö
Objektiflik Odaklanma Olgunluk Olmak Onur, şeref
Organizasyon Otantiklik Otorite Oyunculuk Öğrenme
Ölçülülük Önem, Önemseme Öngörü, Önsezi Örgütlenme Öz saygı
Özen Özgecilik Özgün, Özgünlük Özgürlük Özgüven
Özveri, Özverilik        
P-R
Parlaklık Paylaşım Performans Planlama Popülerlik
Pozitiflik Pragmatizm Pratiklik Prestij Proaktiflik
Profesyonellik Rahatlama Refah, zenginlik Rehberlik Rekabet, Rekabetçilik
Romantizm Ruh Ruhanilik    
S-Ş
Sabır, Sebat Sabitlik Sadakat Sadelik Saflık
Sağduyu Sağlamlık Sağlık Sakınma Sakin, Sakinlik
Samimiyet Saygı Seçkinlik Sempati Serbest Düşünme
Sertlik Servet Sessizlik Sevecenlik Sevgi
Sevinç Sezgi Sinerji Sonuç odaklılık Sorumluluk
Sosyallik Soyluluk Statü Stratejik Sürekli Gelişme
Süreklilik Sürpriz Şefkatli Şenlik Şevk
Şıklık Şöhret Şükran    
T-U-Ü
Taahhüt Tahammül Takdir Takım Çalışması Tamamlama
Tamlık Tanınmak Tapınma Tarafsızlık Tasarruf, ekonomi
Tasavvur Taşkınlık Tatlılık Taze Tedbir
Temizlik Tesir etmek Teşvik Tetiklik Tevazu
Titizlik Toplu halde bulunma Topluluk (Toplum) Topluma yardımcı (Toplum) Tutarlılık
Tutku Tutumluluk Ulaşılabilirlik Umut Unutulmazlık
Ustalık Uyanıklık, dikkatlilik Uygunluk Uysallık Uyum
Uyumluluk Uzmanlık Ün Üstünlük Üyelik-Bir Cemiyetin üyesi olmak
V-Y-Z
Vakitlilik Vatanseverlik Vefa, Vefalılık Verimlilik Vicdan
Vizyon Yakınlık Yansıma Yapısallık Yararlı, Yararlılık
Yaratıcılık Yardım, Yardımseverlik Yeniden yaratma Yiğitlik Yumuşak huyluluk
Zafer Zerafet, Zariflik Zeka, Zekilik Zenginlik Zevk

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)